प्रत्येक नेपालीको भागमा ६३ हजार सार्वजनिक ऋण | Chitrawan Khabar