राजा विरेन्द्रको वंश नाश हुने गरि गरिएको दरबार हत्या काण्डको २१ बर्ष पुरा | Chitrawan Khabar