प्रेस सेन्टर नेपाल नवलपरासीका अध्यक्ष पोखरेलको रुखबाट खसेर मृत्यु | Chitrawan Khabar