बिजुली नहँदा माकुराका घर बने बिद्यालयका कम्प्युटर | Chitrawan Khabar