ठेकेदारले अलपत्र छोडेको सडकमा रवि : ठेकेदारलाई ल्याएर गराए तत्काल काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता | Chitrawan Khabar