ई–सिम उपलब्ध गराउने तयारीमा नेपाल टेलिकम, के हाे ई–सिम ? | Chitrawan Khabar