काठमाडौं महानगरपालिकामा १० वटा नयाँ स्मार्ट शौचालय सञ्चालनमा ल्याउने तयारी | Chitrawan Khabar