काठमाडौँमा कुहिने नकुहिने फोहोर नछुट्याए ५ सय जरिवाना | Chitrawan Khabar