सामान्य कम्प्युटरको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सरकारी जागिरको अवसर | Chitrawan Khabar