भरतपुर अस्पतालमा २४ घण्टासम्म ‘ड्युटीका चिकित्सक राउण्ड’मा नजाँदा.... | Chitrawan Khabar