नेपाली पासपोर्ट विश्वकै कमजोर पासपोर्ट , जापानको सबैभन्दा बलियो | Chitrawan Khabar