गुट्खा खाएर जथाभावी थुकेपछी भित्तै भारी भगवानको फोटो | Chitrawan Khabar