वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएका ५० नेपाली अलपत्रमा | Chitrawan Khabar