चितवनको सीएमसी ल्याबले पायो अन्तराष्ट्रिय आइएसओ मान्यता | Chitrawan Khabar