गण्डकी प्रदेशका अस्पतालमा बिरामीलाई निःशुल्क रगत | Chitrawan Khabar