‘नेपालीको औसत आयु थोरै भएकाले वृद्ध भत्ताको उमेर घटाइएको हो’ | Chitrawan Khabar