त्रिविमा फागुन १ गतेदेखि भौतिक रुपमै पठनपाठन हुने | Chitrawan Khabar