नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता एक करोड ७६ लाखभन्दा बढी | Chitrawan Khabar