त्रिवि सेवा आयोगले लिएको १०२ पदको सबै परीक्षार्थी अनुतीर्ण | Chitrawan Khabar